Regulamin Domu Wczasowego "U Władka"

 

Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w naszym Domu Wczasowym zasadami. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Będziemy wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu Państwu miłego i spokojnego wypoczynku.


1. Rezerwacja - pisemna, e-mailowa lub telefoniczna nabiera ważności dopiero w chwili wpłacenia wymaganego zadatku. Przedpłata ustalana jest indywidualnie, nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z naszych usług. Brak przedpłaty w określonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. Potrzebę wystawienia faktury prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu.
2. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty i zadatku, ani obniżenia ceny usługi za niewykorzystany okres.
3. Osoby nie zameldowane w Domu Wczasowym mogą w nim przebywać wyłącznie za wcześniejszą zgodą Gospodarzy, nie dłużej niż do godziny 22.00.
4. Przy zameldowaniu otrzymujecie Państwo klucz do pokoju. Opłata za zgubienie klucza do pokoju wynosi 50 zł.

5. D.W. "U Władka" może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

6. D.W. "U Władka" może odmówić przyjęcia Gościa który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu lub osobie gości, właścicieli ośrodka albo innych osób przebywających w ośrodku albo też w inny sposób zakłócił pobyt gości lub funkcjonowania ośrodka.

7. Gość D.W. "U Władka" ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić Gospodarzy o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

8. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA w pokojach ( dotyczy również łazienek). Nie dotyczy miejsc do tego przeznaczonych i podwórka obiektu.
9. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano.
10. Zachowanie osób korzystających z usług D.W. " U Władka" nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Dom Wczasowy może odmówić dalszego świadczenie usług osobie, która narusza tą zasadę, bez zwrotu uiszczonej opłaty.

11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek elektrycznych i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia tych pomieszczeń. Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego.
12. D.W. "U Władka" nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości na terenie całego budynku i posesji.
13. D.W. "U Władka" nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub wszelkiego rodzaju zdarzenia losowe które wydarzyły się na terenie D.W "U Władka".
14. Parking dla gości jest bezpłatny i niestrzeżony. Parkowanie musi zostać wykonane tak aby umożliwiało swobodny przejazd innych pojazdów po posesji.

15. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Gości.
16. Jako D.W. "U Władka" są rozumiane domy położone w Gliczarowie Górnym ul. Wierchy 109 oraz 111 należące do Zofii i Władysława Gał oraz Agroturystyka "U Piotra" Gliczaró Górny ul.Wierchy 95.

 

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem i życzymy miłego wypoczynku.